startsidenback begreper

Prosjektmandat

Prosjektmandatet forteller om:
  • Prosjektets navn
  • Oppdragsgiver: om prosjektet er politisk eller administrativt initiert og av hvem (ordfører, rådmann og/eller kontorsjef osv.)
  • Bakgrunn for prosjektet: historikk og unnfangelse m.v., forprosjekter og forbindelseslinjer til andre prosjekter
  • Formål og mål: organisasjonen visjon og prosjektets formål
  • Prosjktets målhierarki: hovedmål, delmål og resultatmål: 
  • Målene må være resultatbeskrivende og ikke aktivitetsbeskrivende. De må være Objektivt målbare, Tidsbestemte, Utviklende og Realistiske (jfr. ROTUR i Westhagen, 1995).
  • Prosjektets effektmål: hvilken nytte har organisasjonen av å gjennomføre prosjektet?
  • Prosjektets resultatmål: Hva skal foreligge av resultat når prosjektet er ferdig?
  • Prosjektets Rammebetingelser: ressursbegrensninger mht kvalitet, personell, organisasjon, et forsvarlig oppsatt budsjett for prosjektet osv.
Se også Prosjektmetoden