startsidenback begreper

Referanse- eller rådgivende grupper

Referansegrupper og rådgivende organer har ingen formell myndighet. De skal komme med korrektiver og motforestillinger, idéer og innspill i begynnelsen av prosjektet, under prosjektet eller ved slutten.

Referansegrupper kan være: høringsorganer, slik som interesseorganisasjoner og fagforeninger, seminardeltakere eller et utviklingsforum. Referansegruppen kan være fast og varer hele prosjektperioden.

Referansegrupper anbefales opprettet for mellomstore og middelskompliserte eller store og kompliserte prosjekter. Disse er ofte prosjekter med egen prosjektorganisering, dvs. der forholdet til basisorganisasjonen styres etter prinsippet om full autoritet.