startsidenback begreper

Prosjektgrupper

En prosjektgruppe:
  • Er sammensatt av medarbeidere med spesielle forutsetninger
  • Har fordelt kompetansen riktig blant medlemmene
  • Kommer med forslag til konkrete løsninger
  • Rapporterer til prosjektlederen
Gruppen har ansvar for delprosjekter innen rammen av gitte delmål, milepæler og ressurser. Medlemmenes handlefrihet er innenfor de gitte rammene.

Foruten oppdragsgiver, styringsgruppe, prosjektleder og de forskjellige prosjektgruppene, fremstiller prosjektkartet også en referansegruppe.