startsidenback begreper

Prosjektleder

Prosjektlederen må ha den nødvendige fagkompetansen i prosjektarbeid og personlig egnethet. Han eller hun må ha evne til å formidle, kommunisere, motivere, strukturere og lede. Roller, makt og myndighet må derfor være klare og akseptert av alle parter, uansett om prosjektlederen velges internt eller eksternt. Interne prosjektledere må klargjøre sitt mandat samt sine nåtidige og fremtidige arbeidsoppgaver før prosjektarbeidet tar til.

Essensen av prosjektledelse er: ansvar for innovasjonsprosessen, for problemløsning og oppfølging, prosjektorganisering, fortløpende resultatvurderinger og for å sikre eieforhold for prosjektet hos de impliserte parter. Prosjektlederen:
  • Utarbeider forslag til prosjektplan
  • Gir løpende informasjon om prosjektets gang
  • Gir løpende veiledning og opplæring til prosjektgruppene
  • Fungere som sekretær for styringsgruppen
  • Samordner prosjektgruppenes forslag og rapporterer til styringsgruppen
  • Samordner prosjektgruppenes forslag innholdsmessig, særlig viktig er å få praktikere og teoretisk kyndige personer til å snakke samme språk.