startsidenback begreper

Prosjektorganisering

Prosjektorganisering opplyser om prosjektleder, styringsgruppe, arbeidsgrupper, referansegrupper, kontaktpersoner og utviklingsforum.

Kriterier for å velge en selvstendig prosjektorganisering er blant annet størrelse på prosjektet, oppgavens art og kompleksitet, varighet og tidskritiskhet. Koblingen mellom basis- og prosjektorganisasjon forekommer i form av begrenset autoritet (funksjonell organisering), delt autoritet (matriseorganisering) eller full autoritet (adskilt prosjektorganisasjon).

Forholdet mellom linjen (basisorganisasjonen) og prosjektets styringsgruppe må avklares nøye gjennom mandat, milepælplanlegging og ansvarskart. Styringsgruppen og linjeorganisasjonen kan ha forskjellige oppfatninger når det gjelder mål og forventede oppgaver og resultater. Det kan også være vanskelig for linjeorganisasjonen å avgi ressurser til prosjektet.