startsidenback begreper

For- og hovedprosjekt

kart


Målet med et forprosjekt er å få frem forkunnskaper om et bestemt felt. Det gjelder å skaffe seg en oversikt over problemområder og problemstillinger som hovedprosjektet skal siden berøre. Forprosjektet avsluttes som regel med et forslag til mandat og en prosjektplan. Innsamling, bearbeidelse og analyse av data skjer hovedsakelig under hovedprosjektet. Foreslåtte tiltak må gjennom en hørings- og beslutningsprosess før de blir gjennomført. Store og mellomstore prosjekter blir administrert som en selvstendig eller løst koblet prosjektorganisering.