startsidenback begreper

Prosjekt og prosjektarbeid

Et prosjekt er en planlagt og avgrenset oppgave (en engangsoppgave). Det har et fastlagt mål og blir utført innenfor en fastlagt tid, med fastlagte ressursrammer og faglige grupper. Prosjektets mål må være definert og klarlagt. Hovedmål må brytes ned i delmål. Tidsskjemaet og budsjetter må overholdes.

Prosjektoppgaver som berører intern effektivitet består blant annet av å utvikle nye systemer og prosedyrer, utforme en organisasjonsstruktur, fornye en rolle- og instansplan eller andre PSO-prosjekter (personalutviking, systemutvikling, organisasjonsutvikling). Tradisjonelle prosjektoppgaver som berører ekstern effektivitet består blant annet av å differensiere etterspørsel fra brukerne i samsvar med demografi og lokale interesser for å tilpasse tilbud av varer og tjenester. Men oppgavene kan også være helt nye og uten tidligere oppskrifter.

Prosjektarbeid forutsetter klare ansvarslinjer, samarbeid mellom ulike faggrupper og uttrykkelig formulerte arbeidsplaner og en bevisst kobling mellom teori og praksis hva angår problemløsning. Store prosjekter kan bygge på et forprosjekt