startsidenback begreper

Styrings- og kontrollordninger

Gjennom å eie, lovfeste, yte støtte osv, kan kommunen sikre seg styring og kontroll over oppgaver som utføres av private. Dette kan for eksempel gjøres gjennom å:
  • Inngå avtaler og reguleringsbestemmelser
  • Utøve kontroll og styring med jevne mellomrom
  • Danne kommunalt eide aksjeselskap
  • Beholde eiendomsretten til lokaler og anleggsmidler
  • Forbeholde seg retten til drift og beslutningstaking
  • Tildele offentlige støttemidler
  • Osv.