startsidenback begreper

Flaskehalser

Mennesker er dømt til å endre seg. Men når endringene bestemmes ovenfra og ned, vekker dette diverse forsvarsmekanismer hos folk, avhengig av hvilken type organisasjon man har med å gjøre.

En viss motstand mot endring må man alltid regne med i endringsarbeid.

Eksempler på flaskehalser og motstandsfaktorer som forstyrrer endringsarbeid finner du under øvelsen: "Motstandsfaktorer i endringsarbeid"