startsidenback begreper

S-DEUTER

Analogt med akronymet S-PAR, i betydning å fornye gjennom kontinuerlig utviklingsarbeid (evolusjon), refererer akronymet S-DEUTER til innovasjon gjennom store og mellomstore prosjekter (revolusjon). S-DEUTER står for å styre (S) ved å vokte over:
  • Input og differensiering av etterspørsel (DE)
  • Utvikling av tilbud til brukerne (UT)
  • Eiendom av viktige ressurser (ER)
Akronymene S-PAR og S-DEUTER forteller også om at lederen og pådriveren har forskjellige roller og baserer sitt ansvar på forskjellig grunnlag. Lederen har selvsagt det overordnede ansvaret for endringsarbeid i tillegg til lederansvaret. Endringsagenten eller konsulenten er i hovedsak ansvarlig for problemløsning i forbindelse med endrings- og utviklingsarbeid samt organisering og styring av prosjekter. Akronymene blir diskutert i klassen.