startsidenback begreper

Innovasjonsprosessen

Endringer skjer inne i organisasjonen, i omgivelsene og mellom organisasjonene i form av store og mellomstore prosjekter. Endringsstrategier har til hensikt å integrere organisasjonens produktivitetsmål med ansattes og brukernes (aktørenes) behov. Dette bestemmer intern og ekstern effektivitet.

En innovasjons- eller fornyelsesprosess krever omfattende organisasjonsanalyser. Diverse kunnskaper og ferdigher blir koordinert og tilpasset et bestemt satsingsområde for å "sikre" overgangen fra nå-situasjon til ønsket situasjon. Oktografen undeerstreker følgende fire områder i forbindelse med innovasjonsprosessen:
  • Input og etterspørsel fra kunder og brukere.
  • Fordeling av myndighet og omdisponering av roller og ressurser.
  • Lederskap og leders ansvarsgrunnlag.
  • Kompetanse- og utviklingsspørsmål: Pådriveren