startsidenback begreper

Utviklingsforum

Det er et representativt forum der faggrupper, avdelinger, sentrale aktører, fagforeningsrepresentater og nøkkelpersoner ivaretar utviklingsarbeid. Størrelsen kan være mellom 10 – 20 personer. Forumet skal fungere som et felles møteplass der innspill fra diverse komiteer og arbeidsgrupper blir drøftet med tanke på konsensus.

Det er viktig å organisere et seminar eller et forberedende møte for å etablere et slikt forum og gi det legitimitet. På et slikt seminar kan de som skal være med på forumet blir valgt, gjerne anonymt (se f.eks. NGT-teknikken, Konferansemetoden osv.). Deretter blir man enig om forumets planer og arbeidsmetoder.