startsidenback begreper

Utviklings- og endringsarbeid

Et endringsarbeid er en ønsket, planlagt og databasert tilnærming til forandring for å oppnå bestemte resultater.

  • Det innbefatter målsetting, handlingsplaner, gjennomføring, oppfølging og justering.
  • Det forutsetter aksept og oppfølging fra ledelsen, de ansatte og "alle" impliserte parter.
  • Det starter ofte med et problem som blir lokalisert i en bestemt kontekst.
  • Analysearbeidet krever en systemtilnærming. Pådriveren må derfor være fortrolig med "sin" organisasjonsforståelse og "sine" problemløsningsmetoder. Han eller hun må være åpen for teorier og kunnskaper fra andre disipliner og må vite hva et endringsarbeid bør starte med og hvorfor.
  • Endringsarbeidet må evalueres og følges opp. Det samme gjelder ringvirkningene i andre organisasjoner og i samfunnet forøvrig.
  • Pådriveren evaluerer arbeidet underveis. Andre evaluerer ved slutten. Eventuelle justeringer bør foretas av den samme pådriveren
Et endringsarbeid er en integrert del av ledelses- og virksomhetsprosesser. Ansvaret vil derfor uansett ligge hos den daglige lederen. Det er viktig med rådføring og diskusjon mellom utviklingsagenten og lederen for å vurdere mengden arbeid som et endringstiltak fører med seg. Lederen som vil beskjeftige seg med innovasjonsspørsmål vil kunne dermed frigjøre seg fra sine daglige gjøremål.