startsidenback begreper

Sosiologtradisjonen

Organisasjonskonsulentene legger vekten på de sosialt skapte normer og verdier som utgjør en organisasjonskultur. Prosesskonsultasjoner og bred medvirkning er viktig i endringsarbeid, og dermed lønnsomheten. Det er mange retninger innenfor denne tradisjonen. To av dem er modernistene og symbolistene.

Modernistene betrakter organisasjonen som et åpent system. Organisasjonens kjerneteknologi er den som blir brukt for å fremstille primære produkter (eks. undervisning, helsetjeneste). Den består av (i) fysiske objekter og artefakter, (ii) aktiviteter og prosesser og (iii) kunnskaper og knowhow. Tre typer relasjoner definerer en organisasjonskultur: hierarkisk arbeidsdeling, organisk arbeidsdeling og samordningsmekanismer.

Symbolistene vektlegger det teknologiske mangfoldet i en organisasjonen. Sammen med andre postmodernister har de introdusert strukturasjonsteorien (av Anthony Giddens) og moderne organisasjonsformer som nettverksstruktur og virtuelle organisasjoner. Et nettverksstruktur kan resultere fra en vidtgående outsourcing (utkontrahering). En organisasjonsstruktur er noe som vokser fra relasjoner som dannes gjennom en interaksjonsprosess.