startsidenback begreper

Psykologtradisjonen

Organisasjonskonsulentene er her påvirket av E. Mayo og Hawthorne-forsøkene (The Hawthorne Experiments). Veien til lønnsomhet går gjennom forståelsen av de uformelle normene som er av betydning for ansattes atferd. Normene blir studert i en individorientert ramme, i smågrupper og i laboratoriesituasjoner, noe som skiller dem fra sosiologtradisjonen.