startsidenback begreper

Økonomtradisjonen

Økonomtradisjonen tar utgangspunkt i mikroøkonomisk teori. De tyr til styringssystemer og strategisk ledelse i sine bestrebelser om organisasjonsutvikling. Ingeniører og økonomer betrakter en organisasjon som en "svart boks"

Psykologtradisjonen og sosiologtradisjonen fikk betydning i 1960-årene.