startsidenback begreper

Ingeniørtradisjonen

Innenfor ingeniørtradisjonen er organisasjonsutviklingskonsulenter (OU-konsulenter) inspirert av Frederick Winslon Taylor og Scientific Management. De ser veien til effektivitet gjennom formelle organisasjonsstrukturer og fysisk arbeidsmiljø.

Taylors klassiske verk heter "Prinsippene for vitenskapelig arbeidsledelse" ("The Principles of Scientific Management"). Taylorisme bygger på effektivitet gjennom tids- og bevegelsesstudier, overvåking, standardisering av redskaper og arbeidsmetoder. Verket omtales i en artikkel som ble gitt to uker før forfatteren døde. Artikkelen ble publisert i "Bulletin of the Taylor Society". (Desember 1916).

Hawthorne-studiene annonserte i 1924-1932 en kursendring. Men den økonomiske stagnasjonen i 1930-å rene forsinket endringstakten og styrket økonomtradisjonen