startsidenback begreper

OU-tradisjoner

Utvikling av ansattes menneskelige og materielle ressurser og av tilbud til brukerne har vært dominert (Se K. A. Røvik), av fire tradisjoner, hver med sin favoritt endringsstrategi, økonomisk resonnementer og ønskede resultater. Disse er:

  1. Ingeniørtradisjonen
  2. Økonomtradisjonen
  3. Psykologtradisjonen
  4. Sosiologtradisjonen
Hver tradisjon har selvsagt sitt syn på trivsel og tilfredsstillelse av behov ut fra et bestemt verdisyn og menneskesyn. Tradisjonene er ordnet ut fra den vekten de har hatt gjennom tidene.

I begynnelsen av det 20. århundrede dominerte ingeniørtradisjonen og Scientific Management.