startsidenback begreper

Pådriveren

En pådriver arbeider med faglige konsulentoppgaver og/eller prosesskonsultasjoner. De siste innebærer ofte psykososiale prosesser.

Pådriveren kjennetegnes ved:

  • Politisk "nese"/diplomatiske evner. Pådriveren må kunne koble sammen og integrere ulike individer og grupper i og utenfor organisasjonen.
  • Pågangsmot og utholdenhet slik at arbeidet ikke stopper opp av motstand underveis.
  • Teknisk kompetanse, dvs. forståelse for de "tekniske" sider ved en innovasjon, dens fordeler og begrensninger.
  • Kunnskap om organisasjonen slik at relevansen av endringsarbeid kan stadfestes (nytt er ikke nødvendigvis godt).
  • Kunnskap om markedet. Hvem skal bruke innovasjonen, og hvordan bør den markedsføres? (Chakrabatri 1974. Se Baldersheim, 1993, ss 147-148]
Pådriver og leder er to gjensidig avhengige roller. Rollene bør skilles fra hverandre når endringsarbeidet viser seg å være av en viss omfang og betydning, f. eks. som i store og mellomstore prosjekter.