startsidenback begreper

Innovasjonsroller

Det er tre hovedroller i en innovasjonsprosess:
1) Sponsor (sponsor): bidrar med kapital til iverksettelse av innovasjonen. (sitter gjerne i kommunestyret)
2) Dirigent (orchestrator): en med makt og autoritet som legitimerer prosessen (f.eks. administrasjonssjef ).
3) Pådriver (idea champion): (ofte en leder el nestleder med autoritet og tyngde, men også en konsulent) tar initiativ for innovasjonens aksept og utvikling.
Rollen som ildsjel skaper engasjement og overvinner forandringsmotstand. Rollen som integrator fremmer samordning og løser konflikter. Rollen blir overflødig etter at innovasjonen er iverksatt. (Galbraith 1984 og 1982, Baldersheim, 1993).

I politisk styrte organisasjoner må hovedrollene utvides for å inkludere medarbeideren og brukeren (fagforeninger og interesseorganisasjoner). Dette gjør at vi får fire aktørtyper som påvirker ledelses- og virksomhetsprosesser (aktivitetsområder) i en organisasjon.