startsidenback begreper

Satsingsområder

Det er hovedsaklig fire ledelses- og virksomhetsprosesser i en organisasjon. Disse er beslutningsprosess, kommunikasjonsprosess, produksjonsprosess og innovasjonsprosess (jfr. Oktografen).
  • Satsingsområdene innenfor beslutningsprosessen gjelder bl.a. lederskapsutøvelse, lederopplæring, policyformulering, planlegging, målformulering og prioritering samt evaluering og oppfølging.
  • Satsingsområdene innenfor kommunikasjonsprosessen gjelder bl.a. formidling gjennom notater, rapporter, møter, foredrag, men også psykososiale samtaler, coaching og konflikthåndtering.
  • Satsingsområdene innenfor produksjons- og innovasjonsprosessene gjelder bl.a. omplassering av ressurser, desentralisering, interkommunalisering, konkurranseutsetting, internettsatsing, saks- og arkivløsninger, fullført saksbehandling, planleggings- og regnskapssystemer.
Satsingsområdene er en forutsetning for planlegging og organisering samt fornyelse og forbedring av funksjon og service. For å håndtere utfordringene i offentlig sektor, bør en utviklingsagent være kjent med tjenester som sektoren tilbyr, arbeidseffektiviteten og sektorens forståelse for prosjektorganisering og forsøksordninger, f.eks. med matriseorganisering.