startsidenback begreperkommentar

Kommunale utviklingstendenser

Harald Baldersheim deler organisasjonsutvikling i kommunene inn i tre bølger: planleggingsbølgen (1950- og 60-årene), målstyring og kontrollbølgen (80- og 90-tallet).

Kommunal sektor har alltid vært i utvikling avhengig av tid, aksept, kvalitet og gjeldende ideologi. Den videreutviklingen vil kreve mer organiske organisasjonsformer og nye måter å organisere og fordele arbeid på. Flere bøker om kommunalorganisering er lett tilgjengelige.