startsidenback begreperkommentar
 

Om utviklingsspørsmål
Refleksjon over utvalgte spørsmål


sjefen

okto
Utviklingstendenser
Prosesser og satsingsområder
Innovasjonsroller
Pådriveren
Prosesskonsulenten
Utviklingstradisjoner
Ingeniørtradisjonen
Økonomtradisjonen
Psykologtradisjonen
spacer
Sosiologtradisjonen
Utviklings- og endringsarbeid
Utviklingsforum
Innovasjonsprosessen
S-DEUTER (jfr. Oktografen)
Prosjekt
For- og hovedprosjekt
Prosjektorganisering
Styringsgruppa
Prosjektleder
Prosjektgrupper
Referansegrupper
Prosjektmandat
Flaskehalser
Styrings- og kontrollordninger
Konkurranseutsetting