startsiden back begreper

Endring av kulturmiksen

Ved bytte av leder fornyes kulturmiksen automatisk i en avdeling. Lederskifte kan føre til at noen taper og andre vinner. Forventningene til den nye lederen bør tones ned inntil vedkommende finner sin plass først i sin ledergruppe og siden i sin avdeling. Viktige tiltak i forbindelse med slike endringer er å:

(1) Diskutere likheter og forskjeller mellom gammel og ny situasjon.
(2) Arbeide for å fremme samhold og samarbeid i personalgruppen. Den enkelte skal kunne konkurrere med seg selv fremfor med sine kolleger, for å realisere sine personlige mål.

Slike endringer er blant annet avhengige av konsulenten eller endringsagentens bakgrunn og organisasjonsforståelse.