startsiden back begreper

Organisasjonskultur: personlige preferanser

Ansatte har forskjellige personlige preferanser når det gjelder behov for involvering i beslutningstaking, for ekspertkunnskap eller for spesialisering og funksjonsoppdeling. Slike preferanser kan sorteres under begreper som: maktkultur, personkultur, oppgavekultur og rollekultur. Hjulstad (1983) antyder følgende fire hypoteser i sin omtale av disse preferanser:
  1. Ansatte med preferanser for sikkerhet, oversikt og forutsigbarhet, vil foretrekke en rollekultur.
  2. Behovet for å markere sin egen identitet i arbeidet vil være lettere å oppnå i en makt- eller oppgavekultur.
  3. Den enkeltes dyktighet og innsats vil være mer avgjørende i makt- og oppgavekulturer. Rekruttering og utvelgelse av nytt personale blir særlig viktig. I rollekulturer er arbeidsoperasjonene i større grad regulert og dermed ikke så personavhengige.
  4. Et lavt utdanningsnivå blant personalet vil føre til en rollekultur hvor oppgavene i større grad kan forhåndsprogrammeres.
Se også under kartlegging av "Kulturmiks".