startsiden back begreper

Kulturmiks: kartlegging

Ut fra sitt verdi- og menneskesyn tolker lederen overordnede retningslinjer og adapterer dem til sin avdeling, fastsetter hva som regnes som ettertraktelsesverdig atferd blant sine ansatte, hva som er riktig eller som det ikke er lov å mene noe om osv. Integrering av lederen i ledergruppen påvirker lederens opptreden og har mye å si for kulturmiksen i vedkommendes avdeling. For å kartlegge kulturmiksen i en avdeling begynner man med:
  1. den eksisterende "kulturkapitalen" i organisasjonen
  2. lederens samarbeid med lederkolleger
  3. lederens tolkning og adaptering av retningslinjer fra høyere hold
  4. lederens kontroll over informasjonsflyten til sin avdeling
  5. medarbeidernes forventninger til lederen
  6. de psykososiale forhold ansatte imellom i avdelingen
  7. de psykososiale forhold mellom lederen og ansatte i avdelingen
  8. lederens kjennskap til de psykososiale forhold i sin avdeling
Psykososial trening, konstruktive konfrontasjoner, reflekterende team osv. er på dette nivået nyttige for å utvikle de positive verdiene hos personalgruppen.