startsiden back begreper

Organisasjonskultur - kartlegging

Enhver organisasjonskultur er unik. En kartlegging av livet i en organisasjon kan avsløre makt-, økonomi-, oppgave- og/eller rollekultur (se MØVK). Mulige kartleggingsspørsmål er:
  • Hvordan ser du og din organisasjon på kunder og brukere?
  • Hva oppfattes som riktig og galt atfered og fra hvem sitt ståsted?
  • Hvem bestemmer sanksjoner, lønn og frynsegoder?
  • Hvor i arbeidslivet føler du konformitetspress (gruppetenkning eller dikterte løsninger)?
  • Tør du stå åpent fram med dine synspunkter?
  • Hva ønsker du å endre mht kulturen, og hva er faktisk mulig å endre?
Oppgavekulturen kobler organisasjonen til omgivelsene. Personkultur forteller om ansattes forhold til hverandre, inkludert ledere og kulturmiksen