startsiden back begreper

Etikk og moral

Etikk er søking etter sannhet og rettferdighet innenfor et bestemt verdi- og regelsystem. Moralske prinsipper kan tilskrives tid, sosialiseringssystem, men også personlige evner som manipulering, kalkulering osv. En måte å handle på blir oppfattet som uetisk i en sammenheng, men som uproblematisk i en annen sammenheng. For noen er det uakseptabelt å snyte på skatt eller jobbe svart. For andre er det akseptabelt.

Etiske og moralske kriterier finnes på forskjellige områder i organisasjonslivet. De er synlige i typer målsettinger: verdi- og normbaserte og/eller oppgavebaserte målsetting, men også i fremgangsmåter for å bedømme innsats, fastsette lønn, gi opprykk osv. For å sikre mest mulig rettferdighet i slike saker, må overordnede etiske og moralske kriterier blir supplert med nære faglige, personlige og sosiale kriterier. Anvendelsen er selve drivkraften bak endring av eksisterende kriterier. Etiske bevissthet er å forstå omfang, betydning og konsekvenser av ens handlinger og atferd.