startsiden back begreper

Engasjement

Meyer & Allen (1991 og 1997) opererer med tre ulike typer engasjement (organizational commitment). Disse er:
  1. Følelsesmessig, det vi si identifikasjon med og involvering i organisasjonen.
  2. Nytte-kostnadsmessig, for eksempel at en ansatt engasjerer seg i organisasjonen fordi det er forbundet med store kostnader, eller fordi det er umulig (på grunn av manglende tilbud) å forlate organisasjonen.
  3. Normativt, det vil si en følelse av at man bør engasjere seg i organisasjonen, enten på grunn av spesielle, personlige verdier eller på grunn av at man føler at organisasjonen har gjort mye for en.
    (punktene er fra artikkelen "Deltidsansatte=deltidsangasjerte? av Jacobsen, Dag Ingvar i tidsskriftet Magma, årgang 2, nr. 3, 1999, s. 45).
Ovennevnte definisjonen kan kobles til akronymet TØR i Oktografen. Bokstavene i TØR står for "trivsel, tilfredsstillelse av materielle og fysiske behov, økonomisk resonnering og økonomiske resultater". Den aller viktigste del av engasjement og trivsel i en organisasjon er å kunne resonnere økonomisk og relatere sitt arbeidsforhold til dette resonnementet.