startsidenback begreper

G. Yukl: Ledelse er mer enn påvirkning av medarbeiderne

Gå gjennom øvelsen på følgende måte:

  1. Trykk for å lese og reflektere over et kort innlegg om G. Yukl.
  2. Svar deretter på spørsmål med utgangspunkt i innlegget.
  3. I rullefeltet til høyre velger du tallet 1 for det du husker.
  4. Det fete stikkordet gjengir forslag til svar.
Hva kjennetegner ledelsesteorien til Gary Yukl?
Hvordan ser G. Yuikl på lederstil?
Hva er de situasjonsvariablene Yukl snakker om?
Hva er de mellomliggende variablene Yukl mener at leder og medarbeider stort sett har kontroll over?
Hva om relasjonen leder-underordnet er negativ?
Hvilke tre grupper av situasjonsvariabler nevner Yukl i sin Multiple Lincage Model?
På hvilken måte går Yukl utover de rammer som finnes i andre ledelsesteorier?
Hva skal lederen gjøre for å kunne påvirke effektivt ifølge Yukl?
Hva kan modellen til Yukl kritiseres for?
Svaret:
Gi et eksempel på situasjonsmessige variabel som direkte influerer på de mellomliggende variabler. Tenk på gruppekohesjon og samarbeid
Konsulter figuren til Gary Yukl og reflekter over plasseringen av variablene i modellen. [Her] Konsulenten


TilbakeKommentar