startsidenback begreper
Teori-X og teori-Y av D.M. McGregor


D. McGregor, fra Massachusetts Institute of Technology, presenterer i boken "The Human Side of Entreprise, 1964" sin kjente X- og Y-teori. Gå gjennom punktene som vises i rullefeltene nedover og velg "X-teori" eller "Y-teori". Du kan også sende kommentarer.
De fleste mennesker har en instinktiv motvilje mot arbeid, og unngår det mest mulig. Folk flest er late og har personlige mål som står i motsetning til organisasjonens.
Det er en menneskelig egenskap å mislike arbeid. Derfor må folk kontrolleres, tvinges og trues med straff for å få dem til å bruke tilstrekkelig energi for å oppnå organisasjonens (gruppens) mål.
De fleste mennesker vil bli ledet, vil vike tilbake for å ta ansvar, har bare ubetydelig ærgjerrighet og vil fremfor alt ha trygghet.
Å anvende sin fysiske og psykiske styrke i arbeidet er like naturlig for mennesket som å leke og å slappe av.
Mennesket vil utvise selvkontroll og bruke energi på å oppnå de mål det har forpliktet seg til. Kontroll og trusler om straff er ikke de eneste måtene å få folk til å arbeide på for å oppnå organisasjonens mål.
Hvor tiltalende et mål er, beror på belønningen som følger med når dette målet nås. NB! McGregor mener at vi ikke skal tolke ordet belønning altfor snevert. Den viktigste belønning, f. eks. selvrespekt eller mulighet for selvrealisasjon, kan være en direkte følge av et arbeid som en person har utført for en organisasjons skyld.
De fleste mennesker vil, under gunstige omstendigheter, ikke bare akseptere, men også søke å ta ansvar.
Evnen til å anvende fantasi, genialitet og kreativitet for å løse problemer er ikke forbeholdt noen få, men finnes hos de aller fleste mennesker.
6) Menneskets intellektuelle muligheter blir bare delvis ivaretatt innenfor moderne virksomheter og institusjoner.
Svaret:
Klassiske artikkel: "The Human Side of Entreprise (1957)" eller "An Uneasy Look at Performance Appraisal (1957)"
Hvordan ser du på teoriene til McGregor i forbindelse med det praktiske arbeidsliv?
Kan teori-x kobles til byråratiteorien av Max Weber?

TilbakeKommentar