startsidenback begreper

Vroom & Yetton

Gå gjennom øvelsen på følgende måte:

  1. Trykk for å lese og reflektere over et kort innlegg om Vroom & Yetton.
  2. Svar deretter på spørsmål med utgangspunkt i innlegget.
  3. I rullefeltet til høyre velger du tallet 1 for det du husker.
  4. Det fete stikkordet gjengir forslag til svar.
Hvordan betrakter Vroom & Yetton lederstilteorien?
Hvordan velger lederen sin stil ifølge Vroom & Yetton?
Hvilke faktorer er viktige ved bruk av beslutningsmodellen til Vroom & Yetton?
Hvordan fungerer beslutningstreet?
Hva dekker de åtte spørsmålene i beslutningstreet?
Hvor konkrete er de råd som avsløres gjennom anvendelse av Vroom & Yettons modell?
Dekker kategorien "gruppebeslutninger" i teorien til Vroom & Yetton forhold utenfor organisasjonen. Dersom slike forhold ikke omtales direkte i teorien, på hvilken måte vil de kunne avsløres og i forbindelse med hvilke situasjoner?
Hvor ligger læring i Vroom & Yettongs modell?
Svaret:
Vroom & Yettons modell er klart normativ og svært konkret. Modellen gir hvilke muligheter ulike situasjoner inneholder og hvilken lederatferd som vil være den "beste" i hver situasjon. Les om Vroom & Yetton i pensumbøker og bruk beslutningstreet for å løse individ- og grupperelaterte problemer
Hvilke fordeler og ulemper forbinder du meg beslutningstreet til Vroom & Yetton?
Teorien til Vroom & Yetten (1973) har eksistert i ca. 30 år. Hva er det som gjør at modellen fremdeles er i bruk?
Les mer om Vroom & Yetton i boken: "Leadership and Decision-Making" (utg. 1981)
Konsulter beslutningstreet til Vroom & Yetton [Her] Konsulenten
Tilbake Kommentar