startsidenbackbegreperspm

"Dagens" retninger

"Dagens" retninger

1990-årene annonserer slutten på den kalde krigen og Berlinmurens fall. I dag er det avgjørende med utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver. Men like avgjørende er det å vite hvorfor man gjør det man gjør.

Utviklingen vi hittil har skissert viser at forskningen innen ledelseslitteratur pendler mellom enkeltstående og helhetlige teorier. Detaljerte bidrag fra noen forskere forsøkes systematisert av andre. I litteraturen oppsummeres denne utviklingen innenfor tre hovedinnfallsvinkler (jfr. bl. a. Fischer og Sortland, 1994, kap. 7). Disse er:
  • Trekk-teorier
  • Atferdsteorier
  • Situasjonsbestemte teorier eller kontingensteorier (Contingency theories = uforutsatte situasjoner)
Herunder nevnes disse tre retningene, men også litt om bestrebelsene fram mot århundreskiftet.

 

fram