startsidenbackbegreperspm

Maktbegrepet

Maktbegrepet gjennom det 20. århundre og ved århundreskiftet. A.M.Al-Araki: 19.05.1999

Det 20. århundre har vært knyttet til Scientific Management, Webers byråkratiteori og konseptet om selvbetjening. I begynnelsen av århundret var kapitalen konsentrert på få hender og lederyrket reservert begavede menn fra "riktige" familier. Nye produksjonsmetoder og firmaetableringer krevde etterhvert flere ledere. Dermed ble oppmerksomheten rettet mot hva lederen faktisk gjør, utover det å være begavet. Da selve situasjonen lederen befinner seg i fikk større betydning, ble det viktig med lederens håndtering av individuelle og grupperelaterte problemer. Mer moderne teorier understreker kultur, etikk og verdigrunnlag, organisasjonslæring og lærer-lederen.

Vi skal her se på hvordan forståelsen av maktbegrepet i dette århundret har dannet grunnlag for utkrystallisering av begrepene management, administrasjon og lederskap. Vi avslutter drøftelsen med en synopsis over de viktigste teoriene hittil.

 

fram