startsidenback begreper

Teorier og fortolkningsrammeTrykk her for spørsmål og kommenterer
sjefen

spacer
Adizes og ledelsesroller
Adm. management
Alderfer, C.P.
Argyris & Schøn
-"-Uttrykt teori og bruksteori
Bions følelsesprosesser_1
Bions følelsesprosesser_2
Blake & Mouton
Druckers MbO
Fiedler, Fred
Hersey & Blanchard
Herzberg, F.
Joharivinduet
Kenning, George
Kommunikasjonstrappa
Kvinner vs menn
Personalledelse
Lederskap: en forståelse
Våre tankestadier ifølge Ibn Khaldun
  spacer  
Ledernivåer
Lederskap: en refleksjon
Lincoln, Abraham
Maslow, Abraham
McCLelland, D.C.
McGregor, S.A.
McGregor, S.A. (X- og Y-teori)
Mintzberg, Henry
Motivasjon generelt
Psykososiale teorier
Rotter
Sosio-teknisk skole
Tannenbaum & Shmidt
Tenkning hos Ibn Khaldun
Vroom & Yetton
Yukl, Gary

Litt historikk