startsidenback begreper

Tannenbaum & Schmidt

Gå gjennom øvelsen på følgende måte:

  1. Trykk for å lese og reflektere over et kort innlegg om Tannenbaum & Schmidt
  2. Svar deretter på spørsmål med utgangspunkt i innlegget.
  3. I rullefeltet til høyre velger du tallet 1 for det du husker.
  4. Det fete stikkordet gjengir forslag til svar.
Hva kjennetegner ledelsesteorien til Tannenbaum & Schmidt?
Hvor mange hovedstiler opererer slike teorier med?
Teorien til Tannenbaum og Schmidt nevner et kontinuum eller en dimensjon med fire hovedlederstiler Hva er disse?
Hva måler dimensjonen til Tannenbaum og Schmidt?
I figuren til Tannenbaum & Schmidt (skisser figuren nå!) forteller lederstilene om forskjellige former for samhandling mellom leder og medarbeidere. Jo større myndighetsområde lederen får jo mindre får medarbeideren og omvendt. Hvordan fordeles myndighetsområdene i følgende samhandlingsformer: Informativ, Overtalende, Konsulterende og Delegerende?
Følgende ledelsesformer tilskrives Hersey & Blanchard. På hvilken måte er de forskjellige fra stilene til Tannenbaum og Schmidt?
Svaret:
Hvordan ville du ha gått frem for å ta i bruk Tannenbaum & Schmidt i en arbeidssituasjon? Les også artikkelen til Tannenbaum & Schmidt "How to Choose a Leadership Pattern".
Konsulter figuren til Tannenbaum & Schmidt og sammenlign med figurene til Hersey & Blanchard. [Her] KonsulentenTilbake-->
Tilbake Kommentar