startsidenback begreper

Den sosiotekniske skolen

Gå gjennom øvelsen på følgende måte:

  1. Trykk for å lese og reflektere over et kort innlegg om den sosiotekniske skolen.
  2. Svar deretter på spørsmål med utgangspunkt i innlegget.
  3. I rullefeltet til høyre velger du tallet 1 for det du husker.
  4. Det fete stikkordet gjengir forslag til svar.
Hvilke beveggrunn lå bak arbeidet til Emery & Herbst ved Tavistock Institute of Human Relations i London fra 1950-60-årene?
Hvordan tenkte Emery & Herbst integrasjonen av de to delsystemene?
Hvordan kan delsystemene brukes for å analysere en organisasjon?
Hva er det som skiller den sosiotekniske skolen fra andre skoler når det gjelder synet på effektivitet?
På hvilken måte kan den Sosiotekniske skolen kobles til systemteorien?
Hva kritiseres den sosiotekniske skolenfor?
Ideen om delsystemer og Oktografen:
Kan ideen om delsystemer gjelde for Oktografen? Dersom ja, hvor mange delsystemer har denne modellen?
Svaret:
Les mer om dette i boken til Einar Thorsrud og Fred Emery.Mot en ny bedriftsorganisasjon
Skisse 1: Organisasjonen som et åpent sosioteknisk system. [Her] Konsulenten
Skisse 2: Bedriften (en cellulosefabrikk) som et åpent sosioteknisk system. [Her] Konsulenten
Tilbake Kommentar