startsidenback begreper
Desentralisert personalledelse

Gjør øvelsen og send din løsning dersom det er forskjellig fra min. Du får tilbakemelding.[Velg i rullefeltene og kontroller svaret ved slutten.]
Utarbeidelse og vedlikehold av en fremtidsrettet personalpolitikk ivaretas best av:(Velg!)
[1] en sentral peronalavdeling
[2] den enkelte (linje-)leder
Det reelle personalansvaret bør legges til:(Velg!)
[1] den enkelte (linje-)leder
[2] en spesialavdeling (personalavdeling)
Ansvaret for oppl&ealig;ring bør legges til:(Velg!)
[1] den enkelte (linje-)leder
[2] personalavdelingen
Den enkeltes arbeids- og utviklingsmuligheter ivaretas best av:(Velg!)
[1] (linje-)lederen
[2] personalavdelingen
Kompetanseoppbygging i egen avdeling og overfor egne medarbeidere bør:(Velg!)
[1] overlates til den enkelte leder
[2] realiseres gjennom en sentral stab
Overfor en positiv utvikling av personlighetsdelen er:(Velg!)
[1] lederens posisjon sentral som mentor (veileder)
[2] spesialistens posisjon sentral
Diagnoseorientert lederskap er mest opptatt av formidle:(Velg!)
[1] organisasjonens visjon til samtlige medarbeidere
[2] en solid målforståelse til samtlige medarbeidere
Svaret:
Hvilke andre forhold er viktige når deg gjelder desentralisering av personalledelsen?