startsidenback begreper

Styring, administrasjon og ledelse

Forskjellen mellom styring, administrasjon og lederskap kan gjenspeiles i måten man pleier sine eksterne kontakter på. Hvor aktiv, mindre aktiv eller lite aktiv er den som vektlegger prinsippene om "administrasjon", "styring" eller "lederskap" når det gjelder eksterne kontakter?
[1] Den som vektlegger lederskap er aktiv mht eksterne kontakter
[2} Den som vektlegger styring er mindre aktiv mht eksterne kontakter
[3] Den som vektlegger administrasjon er lite aktiv mht eksterne kontakter

Man kan styre en organisasjon etter prinsippene om "inspirasjon", "instruks" eller "instruksjon". Hvilke av disse gjelder i forbindelse med "administrasjon", "styring" og "lederskap"?

[1] Den som vektlegger lederskap styrer gjennom inspirasjon
[2] Den som vektlegger styring styrer gjennom instruksjon
[3] Den som vektlegger administrasjon styrer gjennom instrukser

Mobilisering av ressurser er en viktig del av lederansvaret. Ressursene kan skapes, skaffes eller er gitte. Hvordan mobiliseres ressursene i en organisasjon som styres etter prinsippene om "administrasjon", "styring" eller "lederskap"?

[1] Lederskap: ressursene skapes:
[2] styring: ressursene skaffes
[3] Administrasjon: ressursene er gitte

Mål kan formuleres med utgangspunkt i gitte rammer, gitte regler eller gjennom å omdefinere situasjonen. Hvordan formuleres mål i en organisasjon som styres etter prinsippene om "administrasjon", "styring" eller "lederskap"?

[1] Lederskap: mål formuleres gjennom omdefinering av situasjonen for å skape nye rammer.
[2] styring: mål utvikles fra gitte rammer
[3] Administrasjon: mål baseres på gitte regler.

Planlegging kan være strategisk, taktisk eller målfokusert. Hvordan planlegger de som styrer etter prinsippene om "administrasjon", "styring" eller "lederskap"?

[1] Lederskap: planlegging fokuserer på mål-middel (strategisk).
[2] styring: planlegging fokuserer på mål
[3] Administrasjon: planlegging fokuserer på middel (taktisk)

Når det gjelder produksjon og tjenesteyting, kan man gjøre ting riktig; gjøre de riktige tingene eller stille spørsmål om hva de riktige tingene er. Hva gjør de som styrer etter prinsippene om "lederskap", "styring" eller "administrasjon"?

[1] Lederskap: produksjonen og tjenesteyting tar utgangspunkt i hva de riktige tingene er.
[2] styring: produksjonen og tjenesteyting tar utgangspunkt i å gjøre de riktige tingene.
[3] Administrasjon: produksjonen og tjenesteyting tar utgangspunkt i å gjøre ting riktig.

Hvordan motiveres ansatte i en organisasjon som styres etter prinsippene om "administrasjon", "styring" eller "lederskap"?

[1] Lederskap: motivasjon skjer ved selvrealisering.
[2] styring: motivasjon skjer ved belønning.
[3] Administrasjon: Motivasjon skjer ved belønning (i samsvar med gjeldende regler og etter samråd med interne partnere).

Hvordan medvirker de ansatte i en organisasjon som styres etter prinsippene om "administrasjon", "styring" eller "lederskap"?

[1] Lederskap: medvirkning skjer i form av ansvarlig selvstyring (demokrati).
[2] styring: medvirkning skjer i form av delegering.
[3] Administrasjon: medvirkning skjer i form av deltagelse.

I arbeidslivet kan man verdsette ansattes ytelse, effektivitet eller innovasjon. Hva verdsetter de som styrer en organisasjon etter prinsippene om "administrasjon", "styring" og "lederskap"?

[1] Lederskap: verdsetter innovasjon.
[2] styring: verdsetter effektivitet.
[3] Administrasjon: verdsetter ytelse.

Hvordan betraktes avvik fra mål, standarder og arbeidsrutiner i en organisasjon som styres etter prinsippene om "administrasjon", "styring" eller "lederskap"?

[1] Lederskap: avvik er etterlyst som kilde til innovasjon.
[2] styring: avvik er akseptert fordi det er uunngåelig og kan gi styringsimpulser.
[3] Administrasjon: avvik er uønsket fordi det er forstyrrende.

Menneskelige ressurser kan utvikles gjennom metalæring, læring eller opplæring, avhengig av hvilke prinsipper en organisasjon styres etter. Hvordan utvikles ansattes kompetanse i en organisasjon som styres etter prinsippene om "administrasjon", "styring" og "lederskap"?

[1] Lederskap: menneskelige ressurser utvikles gjennom metalæring (læring om å lære).
[2] styring: menneskelige ressurser utvikles gjennom læring.
[3] Administrasjon: menneskelige ressurser utvikles gjennom opplæring.

Konflikter som oppstår i en organisasjon kan nedtones, unngås eller brukes som kilde til læring, avhengig av hvilke prinsipper en organisasjon styres etter. Hvordan betraktes konfliktene i en organisasjon som styres etter prinsippene om "administrasjon", "styring" og "lederskap"?

[1] Lederskap: konflikter brukes til læring og kreativitet.
[2] styring: konflikter beherkes og nedtones.
[3] Administrasjon: konflikter avskaffes og unngås.