startsidenback begreper

Gå gjennom øvelsen på følgende måte:

  1. Trykk for å lese og reflektere over et kort innlegg om forskjellen mellom styring, administrasjon og ledelse.
  2. Svar på spørsmålene ved å velge i rullefeltene til venstre. Deretter trykker du på knappene på høyre side for å se på forslag til svar.
startsiden
Lederskap: en refleksjon
Forskjellen mellom styring, administrasjon og lederskap kan gjenspeiles i måten man pleier sine eksterne kontakter på. Hvor aktiv, mindre aktiv eller lite aktiv er den som vektlegger prinsippene om "administrasjon", "styring" eller "lederskap" når det gjelder eksterne kontakter?
Man kan styre en organisasjon etter prinsippene om "inspirasjon", "instruks" eller "instruksjon". Hvilke av disse gjelder i forbindelse med "administrasjon", "styring" og "lederskap"?
Mobilisering av ressurser er en viktig del av lederansvaret. Ressursene kan skapes, skaffes eller er gitte. Hvordan mobiliseres ressursene i en organisasjon som styres etter prinsippene om "administrasjon", "styring" eller "lederskap"?
Mål kan formuleres med utgangspunkt i gitte rammer, gitte regler eller gjennom å omdefinere situasjonen. Hvordan formuleres mål i en organisasjon som styres etter prinsippene om "administrasjon", "styring" eller "lederskap"?
Planlegging kan være strategisk, taktisk eller målfokusert. Hvordan planlegger de som styrer etter prinsippene om "administrasjon", "styring" eller "lederskap"?
Når det gjelder produksjon og tjenesteyting, kan man gjøre ting riktig; gjøre de riktige tingene eller stille spørsmål om hva de riktige tingene er. Hva gjør de som styrer etter prinsippene om "lederskap", "styring" eller "administrasjon"?
Hvordan motiveres ansatte i en organisasjon som styres etter prinsippene om "administrasjon", "styring" eller "lederskap"?
Hvordan medvirker de ansatte i en organisasjon som styres etter prinsippene om "administrasjon", "styring" eller "lederskap"?
I arbeidslivet kan man verdsette ansattes ytelse, effektivitet eller innovasjon. Hva verdsetter de som styrer en organisasjon etter prinsippene om "administrasjon", "styring" og "lederskap"?
Hvordan betraktes avvik fra mål, standarder og arbeidsrutiner i en organisasjon som styres etter prinsippene om "administrasjon", "styring" eller "lederskap"?
Menneskelige ressurser kan utvikles gjennom metalæring, læring eller opplæring, avhengig av hvilke prinsipper en organisasjon styres etter. Hvordan utvikles ansattes kompetanse i en organisasjon som styres etter prinsippene om "administrasjon", "styring" og "lederskap"?
Konflikter som oppstår i en organisasjon kan nedtones, unngås eller brukes som kilde til læring, avhengig av hvilke prinsipper en organisasjon styres etter. Hvordan betraktes konfliktene i en organisasjon som styres etter prinsippene om "administrasjon", "styring" og "lederskap"?

TilbakeKommentar