startsidenback begreper

Generelt om motivasjon og mellommenneskelige holdninger

Generelt om motivasjon. Reflekter ved å krysse av i boksene før du velger en bestemt motivasjonsteori. Du kan sende dine refleksjoner til lærer.
Økt lønn bør som regel være et middel til å: (reflekter og velg !):
  vedlikeholde en ellers god motivasjon.
  behandle misnøye når lønnen er for lav eller anerkjenne kompetanse
  øke motivasjonen


Vi oppnår ofte bedre arbeidsresultater (er motiverte og produktive) (velg!):

  når vi arbeider målstyrt og målene er klare, tidsbestemte og utfordrende
  når vi setter opp personlige målsettinger relativt høyt, men realistisk
  når vi lykkes med jevne mellomrom
  når medbestemmelse er en realitet
  når organisasjonens mål ikke går på tvers av våre målsettinger


Fordi hver og en av oss i stor grad styrer sine egne drivkrefter, vil vår motivasjon være (velg !):

  uavhengig av hvilken kultur som råder der vi jobber
  avhengig av hvilken kultur som råder der vi jobberHvilke av disse punktene virker mest motiverende? (Reflekter før du trykker for å markere punktene!)

  uttrykke negative følelser fritt overfor andre
  uttrykke aggressjoner åpenlyst
  ta opp en konflikt først med den det gjelder
  melde konflikten med en gang til ansvarlig ledelse
  insinuere til andre at en kollega mangler kompetanse
  blokkere andres forslag
  bringe et annet emne på bane i vanskelige situasjoner
  la vanskelige situasjoner utvikle sin egen løsning

Marker de viktigste psykososiale atferdstrekk med tanke på motivasjon:

  hilse ved møtet f. eks. i gangen
  lytte for å vise medfølelse og sette seg inn i andres opplevelser
  føre små samtaler ved tilfeldige møter med andre
  informere andre om gledelige nyheter som gjelder dem
  være bevisst sendere og mottakere i din egen radius
  ty til humoristisk sans selv i formelle situasjoner
  gjengjelde et øyekast med et smil

Kryss av for det som kan beskrive vinnerholdning og vinnerkultur:

  Er alltid en del av svaret
  Er alltid en del av problemet
  La meg gjøre det for deg
  Det er ikke mitt problem
  Ser mulighet i hvert problem
  Ser problem i hver mulighet
  Sier det er vanskelig, men klart mulig
  Sier det er muligh, men for vanskelig
  Ser folket som en del av løsningen
  Ser folket som en del av problemet
  Har alltid en plan
  Har alltid en unnskyldning
[Punktene ovenfor formidlet av Anne-Marie Tannæs]
Ved behovsblokkering omgår individet ofte blokkeringen eller søker å finne seg et erstatningsmål. Hvis dette ikke lykkes, trer forsvarsmekanismene i verk. Blant de vanligste mekanismene for frykt og fluktatferd (forsvarsmekanismene) er følgende (reflekter og finn fram til eksempler!):

  Rasjonalisering
  Fiksering
  Regresjon
  Aggressjon
  Fortrengning
  Projisering


TilbakeKommentar