startsidenback begreper

W. Bions følelsesprosesser


Påvirkningsstrategier: Hos ledere med en psykososial forståelse avgrenses påvirkningsstrategier som kontroll, disiplinering og sosialisering til "polering" av psykososiale fenomener på en måte som fører til at sosiale anlegg og solidaritet overvinner stridslyst og likegyldighet. I de kommende sider reflekterer du over Wilfred Bions tre følelsesprosesser (pardannelse, avhengighet og kamp-flukt) gjennom en del spørsmål.
 1. Les innlegget om Bions følelsesprosesser!
 2. Trykk deretter i rullefeltet til høyre og marker med "kjent" eller "ukjent".
 3. Trykke på knappen [Hint] for å lese videre.
Reaksjonsformer:
 1. Hvilke to dynamiske reaksjonsformer mener Bion eksisterer i alle typer grupper
 2. Hvilke følelser kan disse reaksjonsformer produserer hos gruppedeltakerne?
Pardannelse (Pairing group):
Den første av Bions tre følelsesprosesser er pardannelse.
 1. Hva innebærer den?
 2. Har du et eksempel på pardannelse fra arbeidslivet eller skoletilværelsen?
Avhengighetsfølelse (Dependent group):
Den andre av Bions tre følelsesprosesser er avhengighetsfølelsen.
 1. Hva innebærer den?
 2. Har du et eksempel på pardannelse fra arbeidslivet eller skoletilværelsen?
Kamp_flukt (Fight_flight group):
Den tredje av Bions tre følelsesprosesser er Kamp_fluktfølelsen.
 1. Hva innebærer den?
 2. Har du et eksempel på kamp-flukt fra arbeidslivet eller skoletilværelsen?
Krefter bak Bions følelsesprosesser:
 1. På hvilken måte er Bions tre følelsesprosesser (pardannelse, avhengighet og kamp-flukt) viktige i forbindelse med kommunikasjon eller arbeid i og med grupper?
Lederskikkelser:
 1. Hva menes med at Bions tre følelsesprosesser (pardannelse, avhengighet og kamp-flukt) kan skape visse lederskikkelser?
Følelsesprosesser: ulemper
 1. Hvilke ulemper kan slike følelsesprosesser ha?
Følelsesprosesser: fordeler
 1. Hvilke fordeler kan slike følelsesprosesser ha?
Svaret:
Tekst til kopiering m.m.

På hvilken måte kan Bions følelsesprosesser kobles til Joharivinduet


TilbakeKommentar