startsidenback begreper

Henry Mintzberg og hva ledere faktisk gjør

Gå gjennom øvelsen på følgende måte:

  1. Trykk for å lese og reflektere over et kort innlegg om Mintzber.
  2. Svar deretter på spørsmål med utgangspunkt i innlegget.
  3. I rullefeltet til høyre velger du tallet 1 for det du husker.
  4. Det fete stikkordet gjengir forslag til svar.
Hva kjennetegner ledelsesteorien til Mintzberg?
Hva er den sentrale delen av denne teorien?
Hvordan uttrykkes ledereffektivitet hos Mintzberg?
Hva refererer disse ti typiske lederroller til?
Hva beskriver de tre mellommenneskelige roller (interpersonal roles)?
Hva beskriver de tre informasjonsroller (informational roles)?
Hva beskriver de fire beslutningsroller (Decisional roles)?
Svaret:
Hvordan ville du ha gått frem for å ta i bruk Mintzbergs ti roller (strategier for mellommenneskelige roller, informasjonsroller og beslutningsroller)?
Les også artiklene til Mintzberg: "The Manager's job: Folklore and Fact 1975" og "The Five Basic Parts og the Organization (1979)".
Hvordan ser du på teoriene til Mintzberg i tid?
Knappen "Kilder" gir en del datoer.
 
Konsulter figuren og sammenlign rollene i teorien til Mintzberg med andre teorier som du kjenner til. [Her] Konsulenten
TilbakeKommentar