startsidenback begreper

Douglas McGregor og teori X og Y

 

Douglas McGregor kalte (1960) sine to teorier om den menneskelige natur (i organisasjonslivet) for teori X og teori Y. Marker teori-X:

 

Folk flest er late, har personlige mål som står i motsetning til organisasjonens
Folk flest har en iboende evne og vilje til å utnytte egne ressurser maksimalt
Folk er ute av stand til å utøve selvdisiplin
Folk er ofte imot kontroll og disiplinering


Svaret:

 

Reflekter over hvordan man kan ha hensyn til McGregors teori i en arbeidssituasjon?

 

TilbakeKommentar