startsidenback begreper

Maslows behovspyramide

Abraham Maslow mener (1954) at våre behov kan forklares gjennom en behovshierarki. Hierarkiet bestå av en pyramide delt inn i fem lag. [Velg i rullefeltene og ranger Maslows 5-trinns pyramide. Ved slutten kan du kontrollere ditt svar.]

Gå gjennom øvelsen på følgende måte:

  1. Trykk for å lese og reflektere over et kort innlegg om Maslow.
  2. Svar deretter på spørsmål med utgangspunkt i innlegget.
  3. I ruten til høyre, markerer du det du husker
  4. Det fete stikkordet gjengir forslag til svar.
Hva finner vi nederst i behovspyramiden?
[ 1 ] Fysiologiske behov
[ 2 ] Respekt og anseelse
[ 3 ] Sikkerhetsbehov
[ 4 ] Selvrealisering
[ 5 ] Samhørighet
Hva finner vi på andre plass i behovspyramiden (nedenfra og opp)?
[ 1 ] Fysiologiske behov
[ 2 ] Respekt og anseelse
[ 3 ] Sikkerhetsbehov
[ 4 ] Selvrealisering
[ 5 ] Samhørighet
Hva finner vi på tredje plass i behovspyramiden (nedenfra og opp)?
[ 1 ] Fysiologiske behov
[ 2 ] Respekt og anseelse
[ 3 ] Sikkerhetsbehov
[ 4 ] Selvrealisering
[ 5 ] Samhørighet
Hva finner vi på fjerde plass i behovspyramiden (nedenfra og opp)?
[ 1 ] Fysiologiske behov
[ 2 ] Respekt og anseelse
[ 3 ] Sikkerhetsbehov
[ 4 ] Selvrealisering
[ 5 ] Samhørighet
Hva finner vi på femte plass i behovspyramiden (på toppen)?
[ 1 ] Fysiologiske behov
[ 2 ] Respekt og anseelse
[ 3 ] Sikkerhetsbehov
[ 4 ] Selvrealisering
[ 5 ] Samhørighet
Svaret:
1: Du skal lese igjen Maslows behovspyramiden og oppsummere dem i kun to punkter. Her gjelder det å tenke litt. Hint: jeg oppsummerer Maslow i følgende setning: Jeg er mett og trygg blant dere. Dersom jeg får respekt, vil jeg også kunne realisere meg selv" [Her] Konsulenten
Hva kritiseres teorien for? Reflekter før du trykker!
2: Hvordan ville DU ha tatt hensyn til behovsbyramiden i en arbeidssituasjon? Skriv noen få linjer om dette. Her gjelder det å være kreativ