startsidenback begreper


McClelands motivasjonsteori

McCellands motivasjonsteori (1953) er en videreutvikling av Maslows og Alderfers. Den hevder at hvert individ har maktbehov, tilhørighetsbehov og prestasjonsbehov. [Velg i rullefeltene og kontroller svaret ditt ved slutten]

 

Ønsker å gjøre noe bedre enn andre personer eller mer effektivt, løse problemer og mestre vanskelige oppgaver.
Ønsker å etablere og opprettholde vennlige og nære forbindelser med andre mennesker.
Ønsker å kontrollere andre personer, influere på deres atferd eller å være ansvarlig for andre mennesker og deres atferd.


Svaret:
Les setningene igjen, denne gangen i nektelsesform. Hvilke assosiasjoner vekker de hos deg?
pin
McClelland mener at makt-, tilhørighets- og prestasjonsbehov er spesielt relevante for å forklare atferd i arbeidslivet. Disse er tillærte og kan forandres over relativt kort tid, gjennom f. eks. spesielle treningsprogrammer. Dette mener McClelland. Er du enig med McClelland? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan ville DU ha tatt hensyn til McClelands motivasjonsteori i en arbeidssituasjon?
TilbakeKommentar