startsidenback begreper

Mannlige og kvinnelige egenskaper

Gå gjennom øvelsen på følgende måte:

  1. Trykk for å lese og reflektere over et kort innlegg om kvinner og menn.
  2. Svar deretter på spørsmål med utgangspunkt i innlegget.
  3. I rullefeltet til høyre velger du tallet 1 for det du husker.
  4. Det fete stikkordet gjengir forslag til svar.
Hva forstår du med det å gi råd?
Dersom evnen til å uttrykke medfølelse varierer med kjønn, hvilke konsekvenser kan dette forårsake?
Det hevdes at menn og kvinner oppfatter kontinuitet forskjellig. Hva synes du?
Når kan evnen til empati (medfølelse) forstyrres i yrkeslivet?
Virker menns og kvinners fysisk oppbygning på deres arbeidstempo?
På hvilken måte kan ideen om mykhet virke negativt på kvinner?
Varierer menn og kvinner i hva de bruker tiden til?
På hvilken måte variere kvinners og menns nettverksrelasjoner utenfor organisasjonen?
Er kvinner og menn like når det gjelder å dele informasjon med andre?
På hvilken måte er mannlige og kvinnelige lederegenskaper forskjellige?
Du skårer: