startsidenbackbegreperspm


Kommunikasjonstrappa

Gå gjennom øvelsen på følgende måte:

  1. Trykk for å lese og reflektere over kommunikasjonstrappa.
  2. Trykke deretter på nivåene I til IV og lese nivå for nivå
  3. I rullefeltet til høyre velger du tallet 1 for det du husker.
Gruppens kommunikasjonsnivå
   
   
 
   
 
 
 
  grad I grad II grad III grad IV
Oppgavens vanskelighetsgrad

 

 

Reflekter over følgende «formell»: Kommunikasjonsnivå = kvaliteten på den enkeltes mottakerapparat [bevissthetskongruens] + kvaliteten på den enkeltes sendeapparat [Handlingskongruens]