startsidenback begreper

Herzbergs motivasjonsteori

Gå gjennom øvelsen på følgende måte:

  1. Trykk for å lese og reflektere over et kort innlegg om Herzbergs motivasjonsteori.
  2. Svar deretter på dølgende spørsmål: Hva regnes, ifølge Herzberg, som motivasjonsfaktorer [M] eller vedlikeholdsfaktorer [V]? I ruten til høyre, markerer du det du husker med V eller M
  3. I den siste tabellen konsulterer du feltene 01 til 04.
Regnes ledelse blant motivasjonsfaktorer [M] eller vedlikeholdsfaktorer [V]?
 
Regnes jobbinnhold blant motivasjonsfaktorer [M] eller vedlikeholdsfaktorer [V]?
 
Regnes organisasjonens policy blant motivasjonsfaktorer [M] eller vedlikeholdsfaktorer [V]?
 
Regnes anerkjennelse blant motivasjonsfaktorer [M] eller vedlikeholdsfaktorer [V]?
 
Regnes lønn og frynsegoder blant motivasjonsfaktorer [M] eller vedlikeholdsfaktorer [V]?
 
Regnes muligheter for utvikling og forfremmelse blant motivasjonsfaktorer [M] eller en vedlikeholdsfaktorer [V]?
 
Regnes fysiske arbeidsforhold blant motivasjonsfaktorer [M] eller en vedlikeholdsfaktorer [V]?
 
Regnes ansvarliggjøring for innsats og resultat blant motivasjonsfaktorer [M] eller en vedlikeholdsfaktorer [V]?
 
Herzberg mener at belønning (penger) fører til økt motivasjon [M] eller redusert mistrivsel [V]
 
Det største problemet på arbeidsplassene er oftest mangel på motivasjonsfaktorer [M] eller mangel på vedlikeholdsfaktorer [V] (velg!)


Du skårer:
Hva er Herzbergs motivasjons- og vedlikeholdsfaktorer?
Hva legger Herzberg i motivasjonsfaktorer?
Hvilke spørsmål baserte Herzberg sine undersøkelser på?
Hva kritiseres Herzbergs motivasjonsteori for?
Hvordan ville DU ha tatt hensyn til Herzbergs teori i en arbeidssituasjon?
Tilbake Spm til læreren! Kommentar