startsidenback begreper

Lederen og medarbeidernes modenhetsgrad

Gå gjennom øvelsen på følgende måte:

  1. Trykk for å lese og reflektere over et kort innlegg om Hersey & Blanchard.
  2. Svar deretter på spørsmål med utgangspunkt i innlegget.
  3. I rullefeltet til høyre velger du tallet 1 for det du husker.
  4. Det fete stikkordet gjengir forslag til svar.
[1] Hva kjennetegner ledelsesteorien til Hersey og Blanchard?
[2] Hvordan definerer Hersey & Blanchard underordnedes modenhetsnivå?
[3] Hvordan uttrykkes opppgaveorientering, hva skal en oppgaveorientert leder ta mer hensyn til og hva er en oppgavemoden medarbeider?
[4] Hvordan uttrykkes relasjonsorientering, hva skal en relasjonsorientert leder ta mer hensyn til og hva er psykologisk modenhet?
[5] Hvilke ledelsesformer benytter effektive ledere seg av ifølge Hersey & Blanchard?
[6] I hvor mange nivåer tilordnes modenhetsgraden hos en gruppe medarbeidere i figuren til Hersey & Blanchard (skisser figuren nå!)?
[7] Lederen bør aktivt og systematisk prøve å øke den oppgaverelaterte modenheten til de ansatte hver gang nye oppgaver dukker opp. Er dette riktig?
[8] Hvilke fordeler og ulemper kan forbindes med modellen til Hersey & Blanchard?
[9] Hva er likheter og forskjeller mellom ledelsesteoriene til Hersey og Blanchard og til Balke & Mouton?
[10] Hva er forskjellen mellom Fiedlers kontingensteori og teorien til Hersey og Blanchard?
[11] Er teorien til Hersey og Blanchard en atferdsteori, en situasjonsteori eller en kombinasjon av begge?
Svaret:
  • På hvilken måte ville modne medarbeidere ha påvirket lederens arbeidssituasjon?
  • På hvilken måte ville en moden leder ha påvirket ansattes arbeidssituasjon?
  • Hvordan ville du ha gått frem for å ta i bruk Hersey & Blanchard i en arbeidssituasjon (teknikker for å måle modenhetsnivå, strategier for å bli oppgave- og/eller relasjonsorientert osv.)?
Konsulter figuren til Hersey og Blanchard og sammenlign med figurene til Blake & Mouton og til Fiedler. [Her] Konsulenten
Les også den klassiske artikkelen til Hersey & Blanchard: "Life Cycle Theory of Leadership"